Öppettider

Varje dag
11.00 - 17.00

Evenemangskalender

Välkommen att besöka våra utställningar, butik & Syltan! Öppet 11-17

Fler händelser

Today's lunch

Partners & Sponsorer

ETAPP 1 påbörjades vintern 2009/2010, med de första, symboliska spadtagen den 16 januari 2010. Med en specialritad spade av Jonas Bohlin, tillverkad av sju företag i bygden, grävde ett sextiotal konstnärer, formgivare och arkitekter de första hålen i den frusna marken. Bygget avslutades i januari 2011 med PEAB som huvudentreprenör och med flera lokala företag involverade.
Etapp 1 omfattar fem hus med en totalyta på 3000 m², varav 1 100 m² är för utställningsverksamheten. Här inryms även Studiearkivet för Smålands Konstarkivs samlingar. De röda planken indikerar de kommande byggnaderna och visionen om det fullbordade Vandalorum enligt Renzo Pianos koncept från 1998.
 
Under åren fram till invigningen av Vandalorums första etapp har väsentliga bidrag lämnats även från offentliga institutioner, såsom Jönköpings läns landsting, Värnamo Kommun, Länsstyrelsen i Jönköping, Regionförbundet i Jönköpings län och Stiftelsen framtidens kultur. 

Den totala investeringen när Etapp 1 nu står klar är 75 miljoner kronor. Byggkostnaden svarar för 45 mkr, inredningen 3 mkr, tidigare gjord projektering för hela Vandalorumprojektet 13 mkr, värde tomtmark, anslutningsvägar etcetera 14 mkr. Rörelsen drivs i Stiftelsen Museum Vandalorum, fastigheten byggs i ett fastighetsbolag i vilket Stiftelsen genom A-aktier har ett bestämmande inflytande. Delägare i Fastighetsbolaget Vandalorum AB är i dagsläget Hamrinstiftelsen i Jönköping, Liljedahl Group och Svenstigs i Värnamo, kallade Partners, vilka gemensamt har tecknat aktier i fastighetsbolaget till ett värde av 40 miljoner kronor.

Läs mer om Vandalorums Partners, Pionjärer och Sponsorer.

Today's lunch

Vandalorum Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

 

Anmäl dig här