Öppettider

Varje dag
11.00 - 17.00

Evenemangskalender

Välkommen att besöka våra utställningar, butik & Syltan! Öppet 11-17

Fler händelser

Today's lunch

Smålands Konstarkiv- De första verken 5.4 - 1.5 2014


Smålands Konstarkivs första utställning invigdes 1964 av Nationalmuseums dåvarande museichef Carl Nordenfalk. Från utställningen, som speglade det småländska konstlivet väl, valdes de konstverk som skulle bli grunden för Konstarkivets samling. En samling som idag omfattar omkr. 1 600 verk, och är inrymd i Konstarkivets Studiearkiv på Vandalorum. Urvalet gjordes av en jury bestående av konstnär Lennart Gramm, representant för Konstakademien, Stig Johansson, representant för Riksutställningar samt Konstarkivets förste intendent Sven Lundh.

Under jubileumsåret visas dessa verk i lada 2 i utställningen ”De första verken”, en presentation som redogör för en betydande satsning, väsentliga konstnärskap knutna till regionen, och i sig ett viktigt tidsdokument.

Today's lunch

Vandalorum Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

 

Anmäl dig här